Hyönteistietokannan käyttöohjeet


1. Tietojen käyttöoikeudet

2. Kirjautuminen

3. MyInsects JS-ohjelman asentaminen

4. Havaintojen tallennus
4.1. Havainnon tallennuslomake
4.2. Koordinaattien ilmoittaminen
4.3. Omien havaintopaikkojen käyttäminen
4.4. Havaintotiedoston lähettäminen
4.5. Havaintotiedoston tekeminen

5. Havaintojen korjailu
5.1. Yksittäisen havainnon korjaaminen
5.2. Kuvan liittäminen havaintoon
5.3. Korjaustiedoston käyttäminen

6. Hakutoiminto
6.1. Hakulomake
6.2. Tiedostohaku
6.3. Taulukkohaku
6.4. 10x10km-ruudun ensihavainnot
6.5. 10x10km-ruudun uusimmat havainnot
6.6. Yleisen ehdon käyttäminen
6.7. URL-haku

6. Omien havaintojen tutkiminen
7.1. Havaintopaikat
7.2. Havaintopäivät
7.3. Lajit
7.4. Omat havaitut lajit
7.5. Havaitsemattomat lajit
7.6. Omien koordinaattien tarkistaminen

8. Havaintolistaukset
8.1. Uudet havainnot
8.2. Eilen ja tänään
8.3. Viime viikko

9. Havaintojen kommentointi
9.1. Kommentin lisääminen havaintoon
9.2. Havaintokommenttien listaaminen


Hyönteistietokannan kotisivut löytyvät osoitteesta http://insects.fi/hyonteistietokanta/index.html.
Hyönteistietokantaan voi tallentaa tietoja netin kautta usealla eri tavalla (ks. http://insects.fi/hyonteistietokanta/Tallennus.html).
MyInsects JS-ohjelma on vaihtoehdoista kaikkein monipuolisin. Nämä käyttöohjeet on pääosin laadittu MyInsects JS-ohjelman mukaisiksi.1. Tietojen käyttöoikeudet


Hyönteistietokantaan talletettujen tietojen käyttöoikeuksia on selostettu erillisessä dokumentissa.2. Kirjautuminen


Unohdin sekä käyttäjätunnukseni että salasanani!

Tällaisessa tilanteessa kannattaa ottaa yhteyttä tietokannan ylläpitäjään. Missään nimessä ei kannata rekisteröityä tietokantaan uudestaan jollakin uudella tunnuksella. Tällöin nimittäin käy seuraavasti:

Jokaiseen tietokantaan talletettuun havaintoon liitetetään havainnon lähettäjän tunnistenumero. Jos olet esim. kirjautunut tietokantaan tunnuksella 'mattiv', niin lähettämiisi havaintoihin liitetään ko. tunnusta vastaava numero, esim. 125. Tietyn havainnon voi poistaa tai sitä voi korjailla vain henkilö, joka on kirjautunut tietokantaan havaintoon talletettua tunnistenumeroa vastaavalla tunnuksella. Niitä havaintoja, joiden tunnistenumero on 125, voi siis korjailla vain henkilö, joka on kirjautunut sisään tietokantaan tunnuksella mattiv.

Oletetaan nyt, että kirjaudut tietokantaan uudella tunnuksella 'matti2'. Kun nyt talletat tietokantaan uusia havaintoja, niin niihin talletetaan uusi tunnistenumero, esim. 147. Näitä havaintoja voit myöhemmin korjailla kirjautumalla sisään tunnuksella matti2. Aikaisempia havaintojasi, joissa on tunnistenumero 125, et kuitenkaan enää voi muuttaa! Sitä varten sinun pitäisi kirjautua tietokantaan käyttäen tunnusta 'mattiv'.

Siis: Älä rekisteröidy tietokantaan usealla eri tunnuksella!


Käyttäjätunnuksen Hyönteistietokantaan voi tehdä esim. seuraavan käyttöliittymän kautta http://insects.fi/database/Database.html:


3. MyInsects JS-ohjelman asentaminen

Ohjelma asennetaan purkamalla koneelle tiedosto MyInsects JS.rar. Sen jälkeen koneelta pitäisi löytyä seuraavanlainen hakemisto:Ohjelma käynnistetään kaksoisklikkaamalla tiedostoa Start.bat.

Ennen ohjelman käyttöönottoa tiedostoon MyInsects JS\application\settings\Settings.txt on lisättävä oma Hyönteistietokannan käyttäjätunnus ja salasana:
 
{ 
    "username": "abc", 
    "password": "123", 
    "windowWidth": "1200", 
    "windowHeight": "1010" 
}
Samalla voi myös määritellä, minkäkokoiseen ikkunaan sovellus käynnistyy.

Ohjelman aloitussivu on seuraavanlainen:Klikkaamalla hiirellä aloitussivulla olevaa lahkon lyhenettä, saa näyttöön lahkon senhetkisen havainto- ja lajimäärän:

Klikkaamalla oikean reunan hyönteiskuvaa voi tarkastella ko. lajin kuvapankin kuvia:
Toiminnolla Valitse lahko pääsee halutun lahkon aloitussivulle. Uudet maakuntahavainnot on merkitty keltaisella ja uudet 10x10km-ruudut sinisellä:Klikkaamalla lajinimeä saa tarkempia tietoja lajin levinneisyydestä:Koordinaattia klikkaamalla saa karttakuvan havaintopaikasta:#-merkkiä klikkaamalla näkee havainnon tarkemmat tiedot:
4. Havaintojen tallennus

4.1. Havainnon tallennuslomake


Havainnon tallennuslomakkeen voi avata toiminnolla Tallennus: Uusi havainto:
Yllä käyttäjä on kirjoittanut lomakkeelle havainnon lajinimen. Tällöin lomakkeella näkyy lisätietoja lajin aikaisemmista havainnoista. Tallennusikkunan oikeassa reunassa on Uusimmat havainnot-osiossa ensinnä listattu lajin uusimmat havainnot ilmoitetusta maakunnasta ja sen alla on listattu lajin uusimmat havainnot koko maasta.


Tietojen salaus toimii seuraavasti:

Piilota tarkat tiedot

Havainnosta piilotetaan paikka, habitaatti, alkuPv ja loppuPv. Koordinaatit näytetään 10km tarkkuudella.

Piilota koordinaatit

Koordinaatteja ei näytetä.

Piilota havainnoija

Havainnoijaa ei näytetä.


4.2. Koordinaattien ilmoittaminen


Havaintokoordinaatit voi ilmoittaa joko KKJ-yhtenäiskoordinaatteina tai ETRS-TM35FIN-muodossa. KKJ-koordinaattien käyttö on suositeltavaa, koska hyönteistietokanta käyttää niitä mm. hakutoiminnoissa, havaintolistauksissa ja levinneisyyskartoissa. ETRS-TM35FIN-koordinaatit joudutaan aina ensin muuntamaan KKJ-koordinaateiksi ja tällöin menetetään osa havainnon tarkkuudesta. Havaintopaikan KKJ-koordinaatit saa helpoiten selville retkikartta.fi palvelusta.

Havaintolomakkeella on 'Retkikartta'-painike, joka avaa Retkikartta.fi-sivun uuteen ikkunaan. Karttapistettä klikkaamalla koordinaatit siirtyvät suorraan tallennuslomakkeelle:
Yllä olevan havaintopaikan koordinaatit ilmoitetaan siis (tarkkuudesta riippuen) muodossa

721:343
7215:3435
72154:34357
721544:343571
7215449:3435717

Huom! ETRS-TM35FIN-koordinaatteja käytettäessä i-koordinaatin eteen täytyy lisätä numero 8:

721:843
7212:8435
72124:84355
721242:843557
7212429:8435571

Huomaa, että havaintopisteen koordinaatit siirtyvät lomakkeelle 1m tarkkuudella. Useimmiten havaintoa ei kuitenkaan ole tehty niin suurella tarkkuudella, joten saattaa olla järkevää muokata koordinaattia esim. 10m, 100m tai jopa 1km tarkkuuteen.4.3. Omien havaintopaikkojen käyttäminen


Helpoin tapa ilmoittaa paikkatiedot on tallentaa ne valmiiksi tiedostoon  MyInsects JS/application/settings/UserLocations.txt:

// Omat havaintopaikat
//
kotipiha; Oba; Oulu; Hintta; 72149:34305

Tällöin paikkatiedot voi valita suoraan tallennuslomakkeen 'omat paikat'-valintalistasta:Paikkatiedot siirtyvät tällöin automaattisesti havaintolomakkeelle:
Tätä vaihtoehtoa kannattaa käyttää erityisesti silloin, jos käytössä on useita jokseenkin pysyviä havaintopaikkoja.4.4. Havaintotiedoston lähettäminen


Suuremmat havaintomäärät kannattaa lähettää tietokantaan havaintotiedostona toiminnolla Tallennus: Lähetä tiedosto. Havaintotiedosto koostuu havaintoriveistä, joissa eri kentät on erotettu toisistaan puolipisteellä. Tiedostoformaatti voi olla jokin seuraavista:

Standard

Normaalisti käytettävä formaatti havaintojen lähettämiseen.

StandardUpdate

Tätä formaattia käytetään, kun halutaan lähettää havaintojen korjaustiedosto. Ks. tarkemmin 5. Havaintojen korjailu.

Standard2

Aikanaan käytössä olleen MuseoData-ohjelman formaatti havaintojen lähettämiseen.

Standard-painikkeen painaminen avaa lomakkeen, jonka avulla voi valita lähetettävän havaintotiedoston:

4.5. Havaintotiedoston tekeminen


Yksi tapa tehdä Standard-muotoinen havaintotiedosto on käyttää Sami Haapalan tarkoitukseen laatimaa valmista Excel-pohjaa:
Jos havainnon tietoja halutaan piilottaa, voi johonkin (tai kaikkiin) kolmeen viimeiseen sarakkeeseen kirjoittaa merkin *.

Kun havaintorivit on kirjoitettu taulukkoon, se talletetaan muodossa

CSV (Comma delimited) (*.csv)

(Suomalaisessa Excel versiossa nimellä luetteloerotin). 

Sen jälkeen tiedosto avataan Notepad / Muistio ohjelmalla ja poistetaan siitä ensimmäinen rivi, eli rivi jossa on lajinimi, paikka yms. sarakkeiden nimet. 
Tämä on tehtävä Notepadilla, koska jos Excelissä poistetaan ensimmäinen rivi niin tallettaessa viimeiset puolipisteet jäävät pois siihen sarakkeeseen saakka jossa tekstiä on (Excel hienous), eli toisin sanoen rivillä olevien kenttien määrä jää vajaaksi. 

Tämän jälkeen tiedoston voi lähettää Hyönteistietokantaan.


Havaintojen kirjoittaminen yksi kerrallaan Excel-taulukkoon vaatii jonkin verran työtä. Joillakin havainnoijilla on käytössään myös hieman edistyneempiä keinoja Excel-taulukon tekemiseen. Niistä on keskusteltu täällä.

SPS tarjoaa havaintotiedostojen tekemiseen kaksi eri ohjelmaa. Ne löytyvät täällä.5. Havaintojen korjailu

5.1. Yksittäisen havainnon korjaaminen


Yksittäisen havainnon korjaamista varten havainto on ensin etsittävä tietokannasta. Sen voi tehdä antamalla hakulomakkeella Haku: Hakulomake 1 joitakin havainnon tietoja:
Hakutuloksesta löytyy nyt havainnon tunnus:
Tämän jälkeen voi suorittaa toiminnon Tallennus: Korjaa havaintoa ja antaa lomakkeella korjattavan havainnon tunnuksen:
Painamalla Ok-painiketta saa näkyviin havainnon korjauslomakkeen:

5.2. Kuvan liittäminen havaintoon


Jos ilmoittamasi havainto koskee harvinaista tai vaikeasti määritettävää lajia, voit lisätä havaintoon myös kuvan.
Tässäkin tapauksessa havainto pitää ensin paikantaa sopivan hakutoiminnon avulla. Sen jälkeen kuvan voi lisätä havaintoon toiminnolla Tallennus: lisää/poista havaintokuva:
Huomaa, että kuvien lisäämismahdollisuus on lähinnä tarkoitettu havainnon varmistamiseen. Jos haluat muuten hyönteiskuviasi muidenkin nähtäville, niin niitä voit lähettää Hyönteisfoorumin yhteydessä olevaan Kuvapankkiin.


5.3. Korjaustiedoston käyttäminen


Jos korjattavia havaintoja on suurehko määrä, kannattaa käyttää havaintojen korjaustiedostoa. Seuraavassa selostetaan korjaustiedoston k�yt�n eri vaiheet.

1. Havaintojen haku

Korjattavat havainnot on ensin haettava hakutoiminnolla. Haun saa rajoitettua itse talletettuihin havaintoihin asettamalla yleiseksi ehdoksi arvon

    personID = MY_PERSON_ID

Huom: Tämä ehto toimii vain käyttöliittymässä http://hyonteiset.luomus.fi/insects/main/EntDatabase.html


Muita hakuehtoja voi asettaa tarpeen mukaan. Lisäksi on rastittava kohta

    (x) kirjoita havaintolistaus zip-tiedostoksi

___________________________________________________________________________________________________________

Hakutulos voi olla esim. seuraavanlainen:

___________________________________________________________________________________________________________
Klikkaamalla tulostussivun yläreunan linkkiä havaintotiedoston voi tallettaa omalle koneelleen:
2. Havaintojen korjailu

Esimerkkitiedoston nimi on purettuna observations_329667.txt.On helpointa, kun muuttaa nimen muotoon observations_329667.csv. Tällöin tiedoston voi avata Exceliin kaksoisklikkaamalla tiedoston nimeä:
Taulukosta on seuraavaksi poistettava 2. sarake (B), jossa on lajin järjestysnumero. Sen jälkeen havaintoja voidaan muokata tarpeen mukaan ja myös poistaa ne havainnot, joita ei tarvitse korjata:
Huom: Jos haluaa poistaa havainnon kokonan tietokannasta, niin ko. havainnon lajinimeksi voi kirjoitta arvon

    poista havainto3. Havaintojen lähettäminen tietokantaan


Korjatun havaintotiedoston voi lähettää tietokantaan toiminnolla Laheta tiedosto. Tiedostotyypiksi on valittava Standard Update:

___________________________________________________________________________________________________________

6. Hakutoiminto

6.1. Hakulomake


Toiminnolla Haku -> Hakulomake voi avata lomakkeen havaintojen hakemista varten.
Hakutulos on seuraavanlainen:Tekstikentissä (esim. habitaatti, menetelmä, kerääjä jne.) voi hakuehdossa käyttää myös merkkiä *, esimerkiksi

    *Virtala


6.2. Tiedostohaku


Toiminnolla Haku -> Tiedostohaku voi avata Tiedostohaku-lomakkeen:Normaalissa hakutoiminnossa havaintolistaus sisältää havainnon kaikki kentät. Tiedostohakua käytettäessä on mahdollista valita, mitkä kentät listaukseen sisällytetään. Yllä olevan haun tulos on seuraavanlainen:
Jos hakulomakkeella valitsee vaihtoehdon

    (x) Tulosta havainnot zip-tiedostoon

voi havainnot ladata omalle koneelleen. Tiedoston voi sen jälkeen purkaa ja tuloksena saadun csv-tiedoston voi avata esim. Exceliin:

6.3. Taulukkohaku


Toiminnolla Haku -> Taulukkohaku voi tulostaa taulukon, joka ilmoittaa hakutuloksessa olevien havaintojen lukumäärän tai lajien lukumäärän. Lukumäärät voi järjestää maakunnan, vuoden, talletusvuoden tai heimon mukaiseen järjestykseen:
Yllä olevan haun tulos on seuraavanlainen:

6.4. 10x10km-ruudun ensihavainnot


Toiminnolla Haku -> 10x10km-ruudun ensihavainnot voi listata tietystä 10x10km-ruudusta tehdyn kunkin lajin ensimmäisen havainnon:
Hakutulos on seuraavanlainen:

6.5. 10x10km-ruudun uusimmat havainnot


Toiminto Haku -> 10x10km-ruudun uudet havainnot toimii samoin kuin edellinenkin haku, mutta nyt tuloksena saadaan kunkin lajin viimeisin havainto ko. ruudusta.

Huom: Jos ruutua muutetaan, niin toiminto vaatii selaimen refresh-toiminnon käyttöä (F5). Tämä virhe korjataan myöhemmässä versiossa.6.6. Yleinen ehto


Hakulomakkeella on kenttä jonka nimi on yleinen ehto. Sitä voi käyttää esimerkiksi seuraavasti:


Tänään talletetut havainnot

Kirjoita kenttään teksti tänään:Saat listauksen tänään talletetuista havainnoista:
Seuraavat hakuehdot ovat mahdollisia:

tänään tänään talletetut havainnot
eilen eilen talletetut havainnot
eilen+ eilen ja tänään talletetut havainnot
viikko 7 viime päivän aikana talletetut havainnot


Omat havainnot

Jokaisella havainnoijalla on oma henkilökohtainen tunnusnumero, joka liitetään kaikkiin ko. henkilön tallettamiin havaintoihin. Tähän tunnusnumeroon voi viitata yleinen ehto-kentässä nimellä MY_PERSON_ID. Sitä voi kuitenkin käyttää vain jos on kirjautunut sisään tietokantaan. Edelleen on huomattava, että ehto toimii vain osoitteen http://hyonteiset.luomus.fi/insects/main/EntDatabase.html-käyttöliittymässä. Esimerkiksi seuraavalla hakulomakkeella saat listauksen kaikista maakunnasta Oba tallettamistasi havainnoista:
Tulos on seuraavanlainen:Mikäli tietää oman henkilökohtaisen tunnusnumeronsa, sitä voi käyttää yleinen ehto-kentässä seuraavasti:

    personID = 1


Harvinaiset lajit

Lajin frekvenssipistearvoa voi hyödyntää hakuehdoissa seuraavasti:
Yllä olevan haun tuloksena saadaan nyt kaikki 60 pisteen maakiitäjäishavainnot:
Keskustelua yleinen ehto-kentän käytöstä löytyy myös täältä.


6.7. URL-haku


Oheinen hakulomake listaa kaikki Oulusta vuonna 2007 havaitut kovakuoriaiset:
Hakutuloksen loppuun on tulostettu seuraavat rivit:

Nämä rivit mahdollistavat haun suorittamisen suoraan www-osoitetta klikkaamalla. Esimerkiksi linkki Hakulomake sisältää seuraavanlaisen osoitteen:


    http://hyonteiset.luomus.fi/insects/search?showForm=yes
        &order=COL&county=Oulu&startYear=2007&title=<strong>Oulun kovakuoriaiset 2007</strong>
        &wholePage=on&obsList=on&maxListed=100&speciesList=on&abundanceList=onLinkkiä klikkaamalla vai avata selaimeensa valmiiksi laaditun hakulomakkeen. Vastaavasti, klikkaamalla linkkiä Hakutulos voi suorittaa linkin avulla määritellyn haun.

Hiiren oikean painikkeen avulla voi joko Hakulomake- tai Hakutulos-linkin kopioida leikepöydälle ja siirtää sieltä sen jälkeen haluamaansa paikkaan:
Kartat

Toisin kuin Hakulomake ja Hakutulos, karttalinkit eivät ole suoraan klikattavia www-osoitteita. Niitä voi käyttää seuraavalla tavalla: Kirjoitetaan seuraavanlainen yksinkertainen html-sivu:


<html>
<head>
</head>
<body>
<strong>Oulun kovakuoriaiset 2007</strong>
<br>
<hr>
<br>
<img src='http://hyonteiset.luomus.fi/insects/map?type=provinceMap&order=COL&county=Oulu&startYear=2007'>
<img src='http://hyonteiset.luomus.fi/insects/map?type=10kmMap&order=COL&county=Oulu&startYear=2007'>
</body>
</html>Sivu näyttää tältä:
Karttalinkkien avulla voi siis sisällyttää haluamalleen html-sivulle hakulomakkeen avulla määriteltyjä karttoja Hyönteistietokannasta. On tärkeää huomata, että palvelin tekee uuden kartan aina, kun käyttäjä lataa esim. yllä olevan sivun. Karttalinkkejä käytettäessä kannattaakin kiinniittää huomiota siihen, että palvelimen ei tarvitsisi tehdä karttaa varten kovin laajaa tietokantahakua. Sama koskee yhtälailla havaintolistauksia, joita käsittelemme seuraavaksi.


Havaintolistaukset

Kuten kartat, Haun tuloksena olevan havaintolistauksen voi myös sisällyttää html-sivulle. Tämä tehdään <iframe>-elementin avulla seuraavasti:


<html>
<head>
</head>
<body>
<strong>Oulun kovakuoriaiset 2007</strong>
<br>
<hr width="900" align="left">
<br>
<iframe src="http://hyonteiset.luomus.fi/insects/docs?type=observationList&order=COL&county=Oulu&startYear=2007&maxListed=100" height="700" width="900" frameborder="0">
</iframe>

</body>
</html>Kuten havaitaan, kartta- ja havaintolistauslinkkejä käyttämällä voi helposti laatia monenlaisia html-sivuja eri tarkoituksiin. Voit esimerkiksi tehdä sivuja eri havaintopaikkoja varten, ja sivut näytttävät aina ajantasaisen listauksen ko. paikalta tehdyistä havainnoista. Hakulomake- ja Hakutulos-osoitteet voi myös asettaa vaikkapa selaimen kirjanmerkeiksi: tällöin on tietyn, ennaltamääritellyn haun suorittaminen helppoa.7. Omien havaintojen tutkiminen

7.1. Havaintopaikat


Toiminnolla Omat havainnot -> Havaintopaikat voi tarkastella havaintojaan havaintopaikkojen mukaan järjestettynä:

7.2. Havaintopäivät


Toiminnolla Omat havainnot -> Päivämäärät voi tarkastella havaintojaan havaintopäivämäärien mukaan järjestettynä:

7.3. Lajit


Toiminnolla Omat havainnot -> Lajit voi tarkastella havaintojaan lajien mukaan järjestettynä:
7.4. Omat havaitut lajit


Toiminnolla Omat havainnot -> Havaitut lajit voi tutkia tiettynä vuonna, tietystä maakunnasta tai tietystä 10x10km-ruudusta havaittuja lajeja:Hakuehtoina voi ilmoittaa jonkin euraavista:

maakunta
10-ruutu
maakunta + vuosi
10-ruutu + vuosi


Ohessa on hakutulos maakunnasta Oba:
Vasemman reunan lajinimeä klikkaamalla voi listata lajista tehdyt omat havainnot:

7.5. Havaitsemattomat lajit


Toiminnolla Omat havainnot -> Havaitsemattomat lajit voi listata sellaiset lajit, joita itse ei ole havainnut tietystä maakunnasta tai 10x10km-ruudusta, mutta lajin on havainnut joku muu henkilö. Ohessa on tämän kirjoittajan havaitsematta olevat lajit maakunnasta Oba. Lajinimeä klikkaamalla voi listata lajista muiden tekemät havainnot.

7.6. Omien koordinaattien tarkistaminen


Toiminnolla Omat havainnot -> Tarkista koordinaatit voi tarkistaa, onko omissa tietokantaan talletetussa havainnoissa virheellisiä koordinaatteja.


8. Havaintolistaukset

8.1. Uudet havainnot


Toiminnolla Havainnot -> Uudet havainnot saa listauksen uusimmista tietokantaan talletetuista havainnoista:

8.2. Eilen ja tänään


Toiminnolla Havainnot -> Eilen ja tanaan voi listata uusimmat tietokantaan talletetut havainnot:

8.3. Viime viikko


Toiminnolla Havainnot -> Viime viikko voi listata edellisen viikon aikana tietokantaan talletetut havainnot:9. Havaintojen kommentointi


9.1. Kommentin lisääminen havaintoon


Hakutuloksen havaintolistauksessa on lajinimen perässä kysymysmerkki ? (ks. oheinen kuva).
Klikkaamalla merkkiä hiirellä saa esiin lomakkeen, jossa on havainnosta tarkempia tietoja. Jos käyttäjä on kirjautunut sisään tietokantaan, hän voi myös lisätä havaintoon kommentin:Kommentin kirjoittamista selostetaan tarkemmin seuraavassa kappaleessa.9.2. Havaintokommenttien listaaminen

Osoitteessa http://hyonteiset.luomus.fi/insects/htdocs/ListaaHavaintoKommentit.htm on sivu, jonka avulla voi listata kaikki tietyn havainnoijan havaintoihin liitetyt kommentit:

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________


Hakuehtona voi antaa joko havainnoijan nimen tai vaihtoehtoisesti oman käyttäjätunnuksen ja salasanan.


1. Huomaamme, että ensimmäiseen havaintoon 2776-3220-5205-8912 on liitetty yksi kommentti.

2. Toiseen havaintoon 3481-9635-0711-5113 on liitetty kaksi kommenttia. Ensimmäinen kommentti alkaa merkkijonolla

-?-

Tämä tarkoittaa, että kommentilla halutaan kiinnittää huomiota havainnon mahdolliseen virheellisyyteen. Havainnon tallettaja on sen jälkeen kirjoittanut oman kommenttinsa, jonka hän on aloittanut merkkijonolla

-!-

Tällä tavoin havainnon tallentaja voi ilmoittaa, että hän on korjannut havainnossa ollen virheen.

3. Kolmanteen havaintoon 1045-0514-2205-1727 on myös liitetty merkkijonolla -?- alkava virheilmoitus, mutta tallentajan myöhemmissä kommenteissa ei ole merkkijonoa -!-


Vaihdetaan nyt listausehdoksi

(X) Vain tarkistettavat


______________________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________Tarkistettavia havaintoja ovat kaikki sellaiset havainnot, joihin on liitetty merkkijonolla -?- alkava kommentti. Jos havainto on kuitenkin korjattu ja korjaus on ilmoitettu kommentissa, joka alkaa merkkijonolla -!-, havaintoa ei listata.

Kuten yllä olevasta kuvasta havaitaan, vain havainto 1045-0514-2205-1727 tulkitaan nyt tarkistusta vaativaksi.